Klachtenprocedure

Binnen Stichting Enzo dragen wij zorg voor een open sfeer waarin dingen bespreekbaar zijn. Bij ontevredenheid of als er een probleem is of een misverstand kan de cliënt altijd terecht bij een begeleider. Samen wordt naar oplossingen gezocht.

Als een probleem op deze manier niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost zijn er de volgende mogelijkheden. Vanzelfsprekend mag de cliënt zich altijd door iemand laten bijstaan.

De cliënt vraagt hulp aan de klachtenfunctionaris. Alle cliënten van Stichting Enzo kunnen daarvoor terecht bij de klachtenfunctionaris van Odion via klachten@odion.nl. De klachtenfunctionaris geeft (gratis) advies over het indienen van een klacht en onderzoekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris gaat daarbij uit van de stappen zoals beschreven op de website van Odion (https://www.odion.nl/wie-zijn-wij/klachten)

De cliënt dient de klacht in bij het bestuur van Stichting Enzo. Een afvaardiging van het bestuur gaat binnen twee weken na binnenkomst van de klacht met de cliënt om tafel met als doel gezamenlijk het probleem te analyseren en tot een oplossing te komen.

De cliënt dient de klacht in bij de gemeente (indien de cliënt beschikt over een WMO indicatie)

De cliënt dient de klacht in bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (indien de cliënt beschikt over een WLZ indicatie)

  • Bulletin

  • Stichting Enzo verspreidt een aantal keer per jaar een digitaal bulletin met actuele informatie over de organisatie, verkoopactiviteiten en nieuwe producten. Graag ons Bulletin...

    Lees verder

Vrienden van Stichting Enzo

Word vriend en steun de dagbesteding. lees verder

volgeltje