Stichting Enzo

Stichting Enzo is een kleine organisatie in Zaandam die dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of een niet aangeboren handicap.

Er zijn drie sfeervolle kleinschalige locaties in het centrum van Zaandam.

 

De unieke artikelen die in onze ateliers worden gemaakt verkopen wij in onze winkel. Meer informatie daarover vindt u  op onze webpagina De Winkel. Ook kunt u ons volgen op Instagram.

Visie

Kwaliteit van zorg bied je op de werkvloer. Het werken met de cliënten staat daarom bij Stichting Enzo centraal. Alleen zo ervaren we iedere dag wat nodig is om de juiste ondersteuning te blijven bieden.

We hechten veel belang aan een goede sfeer en een open communicatie. Er is aandacht voor begrip en respect voor elkaar. Je mag zijn wie je bent.

Inbreng en medezeggenschap van cliënten zijn verankerd in de dagelijkse gang van zaken, gelijkwaardigheid en waardering zijn op die manier vanzelfsprekend.

We hebben respect voor het privéleven van de cliënt. Het scheiden van wonen en werken biedt de cliënt de mogelijkheid om thuis even los te laten.

Stichting Enzo biedt de cliënten werk. In een prettige omgeving zonder werkdruk. De persoonlijke ontwikkeling van de cliënt is het uitgangspunt.

Werkwijze

Stichting Enzo is een kleine organisatie. De lijnen zijn kort. Op veranderingen en behoeftes kan onmiddellijk worden ingespeeld.

De locaties zijn centraal gelegen en maken deel uit van de maatschappij. Er worden unieke producten gemaakt; door mensen voor mensen. Ze worden verkocht in eigen winkel. Daarnaast nemen we deel aan plaatselijke evenementen en zijn er verbindingen met bedrijven en winkeliers. Cliënten denken mee over het werk en hebben ruimte voor eigen inbreng. Er is een cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten ten aanzien van het beleid.

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Deze bestaat uit 4 vrijwillige leden uit verschillende disciplines. Hun taak bestaat voornamelijk uit het meekijken, meedenken en het geven van reflectie aan het bestuur.

Stichting Enzo is HKZ gecertificeerd.

Voor wie?

Stichting Enzo biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische problematiek of een niet aangeboren beperking, uitgezonderd dementie en verslavingszorg.

Om gebruik te maken van onze dagbesteding is een passende indicatie nodig vanuit de WLZ (CIZ) of de WMO (Gemeente Zaanstad/Landsmeer/Wormerland/Oostzaan/Waterland). Cliënten kunnen zowel met een PGB als op basis van zorg in natura bij ons terecht.

Mensen die geïnteresseerd zijn in een plaats binnen onze dagbesteding bieden wij de mogelijkheid vrijblijvend een dag of een dagdeel mee te komen draaien.

  • Bulletin

  • Stichting Enzo verspreidt een aantal keer per jaar een digitaal bulletin met actuele informatie over de organisatie, verkoopactiviteiten en nieuwe producten. Graag ons Bulletin...

    Lees verder

Vrienden van Stichting Enzo

Word vriend en steun de dagbesteding. lees verder

volgeltje